achteruit vervoeren van paarden

Paarden zijn claustrofobische vluchtdieren, die wij tijdens het transport opsluiten in een hele kleine ruimte. Paarden kunnen wennen aan deze situatie maar transport levert paarden eigenlijk altijd stress op. Deze stress kan verminderd worden door de omstandigheden van het transport, zover mogelijk, te controleren. Dit is wenselijk voor het welzijn en de performance van het paard.

Controleerbare factoren zijn b.v.:

  • een goede voorbereiding van het paard
  • het voorkomen van ongevallen
  • het design van de laadramp
  • een veilige wagen of trailer
  • de rijrichting van het paard

Invloed rijrichting

De rijrichting van het paard heeft invloed op het stresslevel tijdens het transport.

Dit begint al tijdens het laden. Als het paard achteruit reist, wordt het achteruit of van de zijkant geladen.  Het paard moet niet vooruit in een “donker hol” lopen, wat tegen de claustrofobische natuur van het paard is.

Tijdens het rijden staat de achterhand van het paard in het stuk waar remmen en versnellen de grootste impact hebben.

In de achteruitpositie is de hoofd en halshouding minder hoog, waardoor de hals en hoofd beter gebruikt kunnen worden om te herbalanceren.

Het is waarschijnlijk ook van voordeel dat de voorhand van het paard op het achterste deel van de wagen staat. De voorhand kan zich makkelijker aan zwaaiende bewegingen aan passen als de achterhand. De schouders zorgen voor een betere laterale steun als de achterhand.

Onderzoek

Een onderzoek over de transport van paarden die vooruit en achteruit werden vervoerd, liet een aanzienlijk lager hartslag zien bij paarden, die achteruit werden vervoerd. Deze paarden rustten ook vaker op hun achterhand terwijl ze hun balans hielden. De paarden die vooruit werden vervoerd hadden hun hoofden in een hoger hoofdhouding als gemiddeld en  bewogen vaker om hun balans te herstellen. Interessant was ook, dat zij vaker hinnikten. De onderzoekers concludeerden dat het voor de paarden, die vooruit getransporteerd worden, fysisch vermoeiender is om hun balans te bewaren. 

Bij een vergelijking tussen vooruit en achteruit getransporteerde paarden tijdens het remmen en versnellen, viel op dat vooruit getransporteerde paarden bij sterk remmen, stappen naar voren moesten maken en met hun hoofd dichter bij de voorkant van de trailer kwamen. Dit zouden paarden  als een bedreigende situatie kunnen zien en progressief bang worden voor het remmen en versnellen. 

Achteruit getransporteerde paarden leunen tijdens het remmen meer op de achterhand of hebben zelfs steun aan de wand. Versnellen is makkelijker uit te balanceren omdat de paarden meer ruimte naar voren hebben voor hun hoofd en voorhand. 

(Bron: https://pdfs.semanticscholar.org/4163/b21f6baabfb5603dfd7ef2570cdd867b64f7.pdf)